Thuispagina » Commentaren » Peuro.nl

WWW.PEURO.NL

 

Met overtuiging ondertekende ik zojuist het volkspetitionnement op Peuro.nl om te komen tot een parlementaire enquete over de invoering van de rampzalige Euro-valuta. Hopelijk leidt mede dat tot het vervangen door Nederland van die ramp door de vertrouwde en geliefde gulden.

Ondertekenaars werd ook de gelegenheid geboden tot een reactie. Deze kon helaas maar hooguit 500 karakters groot zijn. Maar doordat het tevens mogelijk is om een koppeling naar de evt. eigen webstek te leggen, maak ik van deze kans graag gebruik om mijn volledige reactie wereldkundig te maken. En wel bij dezen:

 

'Ik heb altijd al geweten dat de Euro erdoor is gedrukt als breekijzer voor verdere, uiteindelijk ook politieke integratie (federalisatie). Dat dit zo stilletjes en achterbaks gebeurde bewijst, dat de toenmalige beslissers beseften, dat dit op andere, open wijze, met democratisch debat, wellicht nooit in alle Eurolanden van het eerste uur lukken zou. Wat voor belang hebben bv. het zeer welvarende NL en Duitsland erbij, om hun zeer sterke munten (en NL had met de gulden ook nog eens de oudste) in te ruilen voor een onzeker avontuur? Om alles rustig stiekem te kunnen bekokstoven, is in de jaren '80 en '90 ook nooit veel aandacht in de NL media geweest voor E.U.-zaken. Democratisch vonden Lubbers en Kok het  voldoende mandaat om 1x per 4 jr. verkozen te zijn, om daarna stiekem te doen wat men wil. Het gros van de politici was ook toen al multicultureel behept met de weg-met-ons-mentaliteit - het van oudsher christelijke NL wilden zij z.s.m. opheffen. En Kohl duwde de Euro door de Duitse strotten voor (nergens voor nodige) Franse instemming met de Wiedervereinigung. Het gaat in de E.U. uiteindelijk om de overdracht van rijkdom van Noord naar Zuid, zoals al tijdens Karel V. het geval was. Ik zelf voelde me ook toen al een christelijk-conservatieve eenling, te midden van verblinde, woeste, neoliberale en socialistische baren'.

 

Was getekend,

 

Rafael Benjamin

de achtste van de lentemaand, A.D. 2015