Thuispagina » Commentaren » Krim-goud

Krim-goud

Krim-goud behouden of ruilen tegen Koenigs-collectie!
 
Zoals uit de media bekend twisten Rusland en De Oekraiene om de eigendom van museumstukken uit musea op de Krim die nu in het Allard Pierson museum tentoon gesteld worden. Om een lang verhaal kort te maken het volgende:
 
De Krim is ooit door Chroestjov, zelf een Oekraiener, aan De Oekraiene cadeau gedaan, terwijl het altijd al Russisch was. Rusland heeft er historische rechten op, en ook de meerderheid der Krim-bevolking is etnisch-Russisch. Het lijkt mij daarom in principe terecht dat Rusland aanspraak maakt op dat schiereiland na die fout van een eenling. Net zo goed als dat Duitsland dat mag op bv. de regio ‘Kaliningrad’ (Koningsbergen) (zoals de Krim staat tot Rusland versus De Oekraiene staat dat deel van het vroegere Oost-Pruisen tot Duitsland versus Rusland).
 
Toch zou ik er niet voor willen pleiten Ruslands annexatie als Nederland te erkennen. Want deze is gepaard gegaan met een gewelddadige schending van het volkerenrecht. De koninklijke weg zou zijn dat De Oekraiene een bindend referendum toestaat over al dan niet afsplitsing (na terugtrekking van de Russische bezettingsmacht). Net zoals Engeland dat zal gaan doen m.b.t. een eventuele Schotse onafhankelijkheid. En dus niet op de Argentijnse wijze, volgens welke Argentinie de Falkland-eilanden met geweld hadden willen annexeren, hoewel de overgrote meerderheid der bevolking bij het V.K. wenst te blijven. De Nederlanden hebben ook wel door Frankrijk en Duitsland grotendeels ontdietste gebieden om met historische rechten op te eisen, maar een oorlog hierom te beginnen is niet alleen een kansloze missie, maar ook contrair aan het volkerenrecht. Het gaat erom de bevolking dezer gebieden (Zuid-Vlaanderen, het in Frankrijk gelegen deel van Henegouwen, Oost-Friesland, Opper-Gelre, Graafschap Bentheim enz.) zich cultureel en talig weer bewust te laten worden van haar behoren tot de Nederlandse stam. Daarna kunnen we die landen vragen (tot vervelens toe) om een soort van Schots referendum. Maar altijd alles op de vreedzame wijze!
 
Aan Rusland zouden de museumstukken dan ook alleen teruggegeven kunnen worden na een uitspraak van de bevolking van de Krim voor aansluiting bij 'moedertje Rusland'. Dit is een noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende. Voldoende voorwaarde zou het zijn, als Rusland nu eindelijk eens het bij hen aanwezige deel van onze Koenigs-collectie terug geeft, en zich niet langer verschuilt achter het non-argument dat het die wil houden als genoegdoening voor al het oorlogsleed dat het is aangedaan door nazi-Duitsland.  Nazi-Duitsland heeft die collectie immers weer van Nederland geroofd, en Nederland is ook zeer getroffen door nazi-Duitsland. Nederland wordt tot nu toe dus dubbel gestraft: door nazi-Duitsland en door Rusland (eerst de Sovjet-Unie geheten).
 
Natuurlijk zal zo'n referendum er niet komen. Want democratisch gedrag zit niet in de Russische politieke cultuur. Dat hoeft ook niet, want ieder land en volk krijgt de staatsvorm die het verdient. 's Lands wijs, 's lands eer. Maar doordat teruggave van het Krim-goud aan Rusland voor mij (ook voor mij als westerling geldt dat 's lands wijs 's lands eer immers) niet aan de orde is zo lang de Krim-bevolking zich niet netjes d.m.v. een bindend referendum hierover heeft uitgesproken (na terugtrekking der Russische bezettingsmacht), kan Nederland dat goud helaas niet als ruilmiddel hanteren om er (het in Rusland nog aanwezige deel van) onze Koenigs-collectie mee terug te krijgen. Toch zou Nederland, uit eigenbelang, eerst Rusland deze kans moeten geven. Als Rusland deze niet grijpt dan vind ik, met de neoliberale Hans van Baalen, dat teruggave aan ‘Kiev’ de enig overgebleven realistische optie is. En laten we eerlijk zijn: De Oekraiene heeft ons het op haar territorium na de val van De Muur aanwezige deel van de Koenigs-collectie wel netjes terug gegeven ten tijde van een Balkenende-kabinet. Bedenk wel: deze mijn stellingname heeft niets te maken met het niet in Nederland durven te houden van dat   Krim-goud, als compensatie voor het nog in Rusland aanwezige, ons ontroofde deel van de Koenigs-collectie. Het lijkt er helaas alleen een beetje op.
 
Teruggave zou tot slot ook enigermate gezien mogen worden als smartegeld voor het leed Nederland aangedaan met het neerhalen van die vliegmachine door Russische separatisten! En als Rusland star die collectie verduisterd houdt, dan moet Nederland de Krim-museastukken mede gewoon aan De Oekraiene geven vanwege het feit, dat dat land wel eerlijk een deel van de Koenigs-collectie heeft teruggegeven.  
 
Nederland moet nu eens voor zichzelf opkomen in plaats van altijd maar weer toegeeflijk zijn. Dit laatste gebeurde ook met die misplaatste coulance van het weggeven van de Goudstikker-collectie door de toenmalige staatssecretaris van cultuur, ene Medy van der Laan van het anti-Nederlandse D '66, wat destijds immers rechtens helemaal niet hoefde, waardoor die schilderijen nu verspreid over de hele wereld verdwenen zijn in plaats van voor altijd te zien zijn voor het grote publiek in het land waar ze thuis horen. Buitenlanders uit willekeurig welk land spelen het immers ook hard als het om cultureel erfgoed gaat. Ze zullen zulk een handelwijze en uitleg zekerlijk begrijpen. 
Ik prijs overigens het goede werk dat voor haar door haar partijgenoot, wijlen Aad Nuis, in dezen is verricht, die 'nee' zei tegen 'terug'gave. Dat zal er wel mee samenhangen doordat hij van een andere, beter opgeleide en cultureler opgevoede generatie was dan Van der Laan, dus niet van een generatie die stijf staat van de gebroken gezinnen, en die nog les heeft gehad van prae-Mammoetwet-leraren die zelf een oerdegelijke opleiding hebben genoten.
 
 
De 21e van de oogstmaand A.D. 2014.
 
 
 

Maak een Gratis Website met JouwWeb