Inleidende opmerkingen bij de drie hoofdstukken van 'Biologische en ethische aspecten aan de humane gentherapie'.

Het betreft hier het in juli 1994 op schrift gestelde maar tot nu toe niet gepubliceerde resultaat van de acht maanden die ik na mijn afstuderen in de wijsbegeerte aan de V.U. te Amsterdam op free lancebasis doorbracht aan het prof. dr. G.A. Lindeboom-Instituut te Ede. Dat instituut had toen als directeur prof. dr. Henk Jochemsen, emeritus bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte. Hoewel hij haar een mooie studie vond (en vindt), is zij nooit in rapportvorm verschenen. Recentelijk (voorjaar 2016) zei hij mij dat de reden hiervoor was, dat het toenmalige bestuur van het Lindeboom Instituut er een eigen stellingname van mij in miste. Dit verbaasde mij hogelijk, want het hele derde hoofdstuk staat in het teken van mijn eigen stellingname. En wel een stellingname die dat bestuur zeer welgevallig zou moeten zijn. Want mijn bio-ethische onderzoekingen hadden een conceptionalistisch uitgangspunt. Maar nu, A.D. 2013, is het mij gelukkig toch mogelijk geworden om mijn pennevruchten via deze eigen webstek wereldkundig te maken.           

Maak een Gratis Website met JouwWeb