Inleidende opmerkingen bij mijn bijdrage ten behoeve van 'Toetsen en begrenzen’, getiteld:

 

CHRISTELIJK-WETENSCHAPPELIJKE BEZINNING OP DE GENETISCHE MODIFICATIE VAN LEVENDE WEZENS

 

In 1996 klopte ik bij Henk Jochemsen van het Lindeboom Instituut te Ede aan met mijn idee om een wetenschappelijk rapport te schrijven over genetische modificatie ten behoeve van het Wetenschappelijk Instituut van wat later de Christen Unie zou gaan heten, de Marnix-stichting.

Hierop reageerde hij positief. Vervolgens werd het aantal medewerkers gestaag uitgebreid. En zo geschiedde het, dat er in het eindproduct, ‘Toetsen en begrenzen’ geheten, maar in zeer geringe mate iets terug te vinden is, ook al is dat maar in gepopulariseerde vorm, van het uitgebreide opstel dat ik geschreven heb over deze materie, maar dat nu wel in onbesnoeide vorm te vinden is op deze mijn eigen webstek.

Ik dank de Here God voor het aan het  begin van de 21e eeuw aan een ieder mogelijk gemaakt hebben dat hij of zij een eigen gratis  webstek kan hebben! Het is dankzij zulk een eigen gratis webstek, en dankzij zoekmachines, nu mogelijk dat iemands denken in beginsel wereldwijd toegankelijk wordt. Wat een goed gevoel geeft. Iedere lezer(es) oordele zelf maar of hij of zij iets heeft aan wat een ander heeft geschreven, onafhankelijk van het voorselectiebeleid van ingezonden kopij door redacties.             

Maak een Gratis Website met JouwWeb