Artikelen » Algemene wijsbegeerte » Mogen enkaptisch vervlochten individualiteitsstructuren ook dezelfde modale kwalificatie bezitten?