Artikelen » Wijsbegeerte van de biologie » Twee sympathetisch-kritische opmerkingen