HET CULTUUR-HISTORISCHE ASPECT EN DE BABELCULTUUR

 

over het historische aspect als ‘knooppunt’ van de cultuur-ontsluiting

binnen de wijsbegeerte der wetsidee

 

 1. Inleiding

Dit in augustus 1994 geschreven opstel is ontsproten aan de studie die ik heb verricht in het kader van de vervaardiging van mijn doctoraalscriptie wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in de periode november 1992 – februari 1993. Het onderzoeksonderwerp was een kritische vergelijking van de cultuurfilosofie van de Marburger neokantiaan Ernst Cassirer met die van de neocalvinist Herman Dooyeweerd. Vergelijking is interessant aangezien beiden de transcendenteel-empirische methode hanteren.

Ik meen (ik schrijf dit in alle bescheidenheid) bij dat onderzoek op knelpunten in het systeem van Dooyeweerd te zijn gekomen die op hun beurt oorzaak zijn geweest van het ontstaan van latere (schijn)problemen in zijn school. In dit artikel bied ik niet slechts een kritiek, om zo te zeggen, ‘met Dooyeweerd op Dooyeweerd’, dus in zijn geest voort arbeidend, maar evenzeer een alternatieve en eenvoudiger visie op de ontsluiting van de modale structuren van de zinzijden van de schepping. Ik doe dit echter niet alvorens mij in hoge mate schatplichtig jegens Dooyeweerd te betuigen. Op zijn arbeid leun ik en in zijn geest werk ik.

En nu ik A.D. 2013 de mogelijkheid heb gekregen om dit artikel in digitale vorm op een eigen webstek te zetten, zou ik er meteen gebruik van willen maken om de erin aan de orde komende materie te verbinden met de bevindingen die ik tegen gekomen ben in twee boeken die ik onlangs (we schrijven A.D. 2014) met grote belangstelling gelezen heb, namelijk dat van Tjarko Evenboer, getiteld ‘De wereldwijde vloed’[1], en dat van René Noorbergen, getiteld ‘Geheimen van de verdwenen beschavingen’[2].

Op dit moment (we schrijven zomermaand 2015) acht ik dit opstel, puur inhoudelijk beschouwd, rijp voor vrijgave op deze webstek. Hier en daar moet er nog wat aangevuld worden betreffende het notenapparaat/ de bronverwijzingen, maar dit lijkt mij onvoldoende reden om vrijgave nu nog langer uit te stellen.            

 

 

[1] Tj. Evenboer: ‘De wereldwijde vloed’, Hoornaar (2013)

[2] R. Noorbergen: ‘Geheimen van de verdween beschavingen’, Baarn (1980)