Titelblad en inhoudsopgave

CRITISCHE VERGELIJKING VAN

DOOYEWEERDS EN CASSIRERS TRANSCENDENTALE CULTUURFILOSOFIEEN[1]      

 

                      

                doctoraal-scriptie wijsbegeerte

                       door R. Benjamin,

                           biol. drs.

                  november '92 - februari '93

                       Vrije Universiteit    

                           Amsterdam        

                           

                

                                                                                                                                                  

INHOUDSOPGAVE   

 1. Inleiding

2. Ernst Cassirer

2.1 Inleiding

2.2 Cassirer als neokantiaan

2.3 Cassirers filosofische methode

2.4 Cultuurhistorische ontwikkeling bij Cassirer

2.4.1 Natuurlijke historie en cultuur-historie

2.4.2 Het religieuze primaat van het vrijheidsmotief

2.4.3 De "drie-fasenregel" van de ontwikkeling van symbolische vormen

2.5 Een conservatieve en een progressieve tendenz in de ontwikkeling van de symbolische vormen

2.5.1 De ontwikkeling van de menselijke religies van het primitief-mythische naar het persoonlijke stadium

2.5.2 Het mana-taboegeloof

2.5.3 De "goden van het ogenblik"

2.5.4 Het polytheïsme

2.5.5 Het geloof in een persoonlijke God

2.6   De conservatieve en de progressieve tendenz in de overige symbolische vormen

2.6.1 De taal

2.6.2 De kunst

2.6.3 Wetenschap

2.7   Taal en mythe

3. Het universele kosmische ontsluitingsproces in de wijsbegeerte der wetsidee

3.1 Inleiding

3.2 Schepping en ontsluiting

3.3 De radicale en integrale dynamiek der schepping

3.4 Critiek op Dooyeweerds tijdsfilosofie

3.5 Menselijke en niet-menselijke creatuur

3.6 De ontwikkelingsidee bij Dooyeweerd

4. De onderlinge verhouding van Dooyeweerds en Cassirers cultuurideeën

4.1 Inleiding

4.2 Mensvisies

4.3 Mythe, geloof en religie

4.4 Traditie en progressie

4.5 Spanningen in Cassirers conceptie van de evolutie van de mens

4.6 Ontologische verschillen

4.7 Religieuze grondmotieven

4.8 Nader over het linguale aspect

4.9 De fysisch-chemische, biotische en psychische (natuurwetmatige) aspecten als de substraatkringen van prae- scripturele en ontsloten menselijke culturen

 BIBLIOGRAFIE

 [1] Op onderdelen bewerkte versie van mijn doctoraal-scriptie wijsbegeerte.