Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

 

 

- J.H. Bavinck: "Religieus besef en christelijk geloof", Kampen (1989)

 - R. Benjamin: "Het evolutionisme reformatorisch-wijsgerig beschouwd", doctoraal-scriptie biologie, Utrecht (1987)

 - Th. de Boer: "Transcendentie en schepping", Phil. Ref. 57 (1992): pp. 159/68

 - E. Cassirer: "An essay on man", New Haven en Londen (1972) (EM)

 - E. Cassirer: "Critical idealism as a philosophy of culture", in "Symbol, myth and culture", essays and lectures 1935-1945, ed. D.Ph. Verene, New Haven en Londen (1979) (SMC) (CIPC)

 - E. Cassirer: "Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften", in: "Wesen und Wirkung der Symbol­begriffs", Darmstadt (1983) (WWS) (ZLS)

 - E. Cassirer: "Die Begriffsform im mythischen Denken", in WWS

 - E. Cassirer: "Language and Art I", in SMC (LA I)

 - E. Cassirer: "Language and Art II", in SMC (LA II)

 - E. Cassirer: "Language and myth", New York (1946) (LM)

 - E. Cassirer: "Philosophie der symbolischen Formen", Bd. I, Darmstadt (1988) (PSF I)

 - E. Cassirer: "Philosophie der symbolischen Formen", Bd. II, Darmstadt (1987) (PSF II)

 - E. Cassirer: "The myth of the state", New Haven en Londen (1946) (MS)    

 - E. Cassirer: "The philosophy of history", in SMC (PH)

 - E. Cassirer: "Zur Logik des Symbolbegriffs", in WWS (ZLS)

 - J.J. Duyvené de Wit: "Reflections on the architecture of the organic world and the origin of man", in: "A new critique of the transformist principle in evolutionary biology", Kampen (z.j.)

 - J.J. Duyvené de Wit: "The impact of Herman Dooyeweerd's Christian philosophy upon present day biological thought", in: "Philosophy and Christianity", Kampen (1965)

- H. Dooyeweerd: "A new critique of theoretical thought", vol. I-III (1984) (NC I, NC II, NC III)

- H. Dooyeweerd: "De wijsbegeerte der wetsidee", 3 delen, Amsterdam (1935 e.v.)

- H. Dooyeweerd: "Schepping en evolutie", Phil. Ref. 24 (1959): pp. 113/59

- H. Dooyeweerd: "Vernieuwing en bezinning", Zutphen (1963) (VB)

- H. van Eikema Hommes: "Inleiding tot de wijsbegeerte van Heerman Dooyeweerd", 's-Gravenhage (1982) (EH)

- B. Goudzwaard: "Kapitalisme en vooruitgang", Assen/ Amster­dam (1978)

- S. Griffioen: "De betekenis van Dooyeweerds ontwikkelings­idee", Phil. Ref. 51 (1986): pp. 83/109 (SG)

- J. van der Hoeven: "Wetten en feiten", in: P. Blokhuis e.a. (red.): "Wetenschap, wijsheid, filosoferen", Assen (1981):            pp. 99/122 (WWF)

- L. Kalsbeek: "De wijsbegeerte der wetsidee", Amsterdam (1970) (LK)

- A. Kuyper: "Het Calvinisme", Amsterdam (1903)

- J. Klapwijk: "Reformational philosophy on the boundary between the past and the future": pp. 110/15

- R.C. Kwant: "De wijsbegeerte van Merleau-Ponty", Utrecht/ Antwerpen (1962)

- J. Lever: "Creatie en evolutie", Wageningen (1956)

- J.P.A. Mekkes: "Tijd der bezinning", Amsterdam (1973): pp. 58/64

 - F.H. von Meyenfeldt: "Indien uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen", in: "Het leven beschouwd", Amsterdam (1974): pp. 148/76 (LB) (FHM)

- W. J. Ouweneel: "Is het hart tijdelijk of niet-tijdelijk ?", Phil. Ref. 54 (1989): pp. 103/8

- K.J. Popma: "Evolutie. Waar blijven de vóór-vragen ?", Amsterdam (1969) (EVV)

- C.A. van Peursen: "Cultuur in stroomversnelling", Leiden (1987) (CS)

- C.A. van Peursen: "Lichaam, ziel, geest", Utrecht (1985)

- H. van Riessen: "Wijsbegeerte", Kampen (1980)

- A. Troost: "De tweëerlei aard der wet", Phil. Ref. 57 (1992): pp. 117/31 (TWA)

- A. Troost: "Wijsheid, intuïtie en geweten", in WWF: pp. 123/58

- M.E. Verburg: "Grenzen van het theoretisch denken", Baarn (1986) (ME)

- M.E. Verburg: "Herman Dooyeweerd, Baarn (1989) (VD) 

- H.E.S. Woldring: "Venster op de samenleving", in: LB, pp. 220/48

- N.P. Wolterstorff: "Until justice and peace embrace", Grand Rapids (1983): pp. 53/68

- R. van Woudenberg: "Gelovend denken", Kampen (1992)